MENU

Hàng Khuyến Mãi

Hàng Khuyến Mãi Tháng 4.2016

Hàng Khuyến Mãi Tháng 4.2016

Khổ vải: 1.37m.
Độ dày: 0.8 ly - 1.1 ly , số lượng có hạn để bọc ghế salon, sofa, ghế ngồi.
Chất lượng cao với nhiều đế vải tốt
Hàng Khuyến Mãi Tháng 11.2015

Hàng Khuyến Mãi Tháng 11.2015

Khổ vải: 1.37m.
Độ dày: 0.85 ly , số lượng có hạn để bọc ghế salon, sofa, ghế ngồi, ghế xe hơi cao cấp.
Chất lượng xuất khẩu với nhiều đế vải tốt