MENU
Chi tiết sản phẩm
1

Simili Hàng Ký

Mô tả
vải giả da simili bán theo ký
_addcart

Ngoài cung cấp vải giả da simili pvc và simili Semi-pu, Vinh thái có cung cấp simili bán theo ký.

Simili pvc và simili Semi-pu bán theo ký bao gồm những mẫu hàng ngẫu nhiên.  Vinh Thái không bảo đảm về chất lượng, và số lượng của mặt hàng.  Đúng số ký là đặt yêu cầu của Vinh Thái.

Số lượng tối thiểu là một container.

Sản phẩm cùng loại

Gọi điện Chỉ đường
http://online.gov.vn/PublicImages/2015/08/27/11/20150827110756-dathongbao.png