MENU

Sản Phẩm Mới

Vải Giả Da Vinh Thái - VT12

Vải Giả Da Vinh Thái - VT12

Khổ vải: 1.37m.
Độ dày: 1.8 ly - 2.0 ly.
Sử dụng: được dùng làm dây nịt cao cấp.
Vải Giả Da Vinh Thái - VT17

Vải Giả Da Vinh Thái - VT17

Khổ vải: 1.37m.
Độ dày: 0.65 ly.
Được sử dụng để may quần, áo da các loại.
Gọi điện Chỉ đường
http://online.gov.vn/PublicImages/2015/08/27/11/20150827110756-dathongbao.png