MENU

Dây Nịt - Giầy Dép

VT 1.3

VT 1.3

Khổ vải: 1.37m.
Độ dày: 1.3 ly.
Được sử dụng để làm dây nịt, giầy dép.
EV01

EV01

Khổ vải: 1.37m.
Độ dày: 0.7 - 2.0 ly.
Được sử dụng để làm dây nịt, giầy dép, túi xách.
VT12

VT12

Khổ vải: 1.37m.
Độ dày: 1.8 ly - 2.0 ly.
Sử dụng: Làm dây nịt cao cấp.
Gọi điện Chỉ đường
http://online.gov.vn/PublicImages/2015/08/27/11/20150827110756-dathongbao.png