MENU

Yên Xe Máy

VT Nặng

VT Nặng

Khổ vải: 1.37m.
Độ dày: 0.8 ly.
Được sử dụng để bọc xe Honda, airblade, dream, wave RS, Yamaha, Sirius, Exciter, Grande Nozza
VT Thái

VT Thái

Khổ vải: 1.37m.
Độ dày: 0.7 ly.
Được sử dụng để làm yên xe dream, yên xe honda, yên xe airblade, yên xe vision, yên xe SH, yên xe SH Mode, yên xe wave, yên xe suzuki, yên xe lead.
Vải giả da Vinh Thái - VT SH

Vải giả da Vinh Thái - VT SH

Khổ vải: 1.37m.
Độ dày: 0.8 ly.
Sử dụng: để bọc yên xe Honda SH, Honda SH Mode, Honda Vision, và Honda Air Blade.
Gọi điện Chỉ đường
http://online.gov.vn/PublicImages/2015/08/27/11/20150827110756-dathongbao.png