MENU

Áo Quần Giả Da

VT17

VT17

Khổ vải: 1.37m.
Độ dày: 0.7 ly.
Được sử dụng để may quần, áo da các loại.
Gọi điện Chỉ đường
http://online.gov.vn/PublicImages/2015/08/27/11/20150827110756-dathongbao.png