MENU

Tuyển dụng

Cty CP DV TM SX XD Vinh Thái cần tuyển nam lao động phổ thông nam tuổi từ 18 - 30 có sức khỏe, phụ bán hàng và giao hàng.